Splošni pogoji poslovanja in uporabe


in varstvo osebnih podatkov

Zaščita pravic in odgovornost

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu http://www.kmetija-zanaravo.com. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last kmetije Za naravo in je informativne narave. Kmetija za naravo ne odgovarja za uporabo spletnih strani http://www.kmetija-zanaravo.com in za morebitno škodo povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Kmetija za naravo se bo trudila za pravilnost ter ažurnost informacij.


Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu http://www.kmetija-zanaravo.com za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.


Uporaba in varstvo osebnih podatkov

Zavezujemo se, da bomo varovali zaupnost vseh osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo, ki nam bodo posredovani na podlagi izrecne privolitve posameznika. Posredovane osebne podatke bomo uporabili izključno za namen, za katerega so pridobljeni.